Webinár: Rodičovstvo ako veda, umenie i zábava

(video záznam)

 

Pre koho sme tu

 

 • rodičia detí od 1 - 21+ rokov veku
 • ľudia, ktorí sa stanú rodičmi (zatiaľ nerodičia) a chcú byť "pripravení"
 • učitelia, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti vzťahov s deťmi
 • starí rodičia - rebelovia
 • deti rodičov - seniorov
 • kouči, budúci kouči, ktorí chcú následne pôsobiť v Škole rodičovstva

Príbeh školy alebo prečo sa učiť rodičovstvu?

Nikto nás neučil byť rodičom. Rodičia často krát konajú tak, ako konali ich rodičia. S rozdielom, že dnešní rodičia majú menej času a sú pod rôznorodým tlakom. Kombinácia prístupov, ktoré platili v minulosti s nedostatkom času formuje deti 21. storočia spôsobom, ktorý môžeme nazvať nevedomým. Rodičia často krát nevedia, ako sa majú zachovať v situáciách, ktoré prináša okolie, spoločnosť, tradície či postoje príbuzných.

Školou rodičovstva prinášame princípy do rodičovstva, ktoré vybavia rodičov a ich deti schopnosťou zvládať svet súčasnosti.

Z detí, ktoré vychovali rodičia s poznaním, o čo tu ide, sa raz stanú rodičia, ktorí budú spôsobilí pokračovať v správnom konaní.

A tak dnešní rodičia a dnešné deti majú potenciál urobiť svet krajším miestom.

 

Rodičovstvo ako veda, umenie i zábava

 

Čo získate vstupom do Školy rodičovstva

 

 • informácie, ktoré sú zásadné a nápomocné pri vedení svojej role "rodiča"
 • budete rodičmi, ktorí sa učia novému pohľadu na rodičovstvo
 • môžete zdieľať poznanie, že rodičovstvo je veda, ktorá stojí za to, aby sa študovala 
 • stanete sa pre nás Very Important Parent (VIP) a členom našej komunity 
 • máte prístup do uzatvorenej skupiny Školy rodičovstva na Facebook-u
 • aj tu sa učíme, zdieľame, inšpirujeme, aby ste v "tom" neboli sami

 

Čo máme v "osnovách" :-)

 

 • poskytujeme výklad najnovších poznatkov z neurovied
 • porozumiete tomu, čo sa v mysli odohráva, lebo sme tak boli "zostrojení"
 • odhaľujeme potreby, očakávania, talenty a egostavy malých i veľkých
 • poskytujeme nástroje na rozvoj a prípravu detí pre život
 • rozprávame sa, čo sú otvorené otázky a prečo sú dôležité
 • dávame podnety na rozvoj schopnosti načúvať slovám
 • hovoríme o technikách na riešenie ťažkých, krízových situácií
 • pomenovávame nový prístup vo výchove (koučovací prístup)
 • učíme ako postupne budovať vzťahy s dieťaťom a v rodine
 • v škole sa aj zabávame....

                                                  pokračujeme online, lebo #jetoefektívne

Zakladateľka Školy rodičovstva

Ivana Havranová

lektor a kouč

Som matka dvoch, dnes už dospelých dcér. V pracovnom prostredí som žena s 28 ročnou praxou v oblasti vedenia tímov. Pri vedení tímov som zavádzala koučovací prístup do riadenia. Vzdelávanie je súčasťou celého môjho  života. Vyštudovala som koučing, som certifikovanou koučkou ICF. Počas práce ako kouč manažérov a práce ako manažér tímov som si uvedomila, že manažéri často krát zvládajú svoje pracovné pozície, ale pokiaľ nevedia zvládnuť svoju rolu rodiča a nájsť cestu k svojim deťom, nie sú spokojní a šťastní. Založením Školy rodičovstva prinášam rodičom svoje osobné skúsenosti, poznatky z neurovied, praktické pohľady na vzťahy v rodinách a k deťom, ale najmä koučovský princíp do výchovy detí cez pochopenie vlastných postojov a vnímanie sveta.

V neposlednom rade je za Školou rodičovstva, ostatne ako za všetkým okolo nás, príbeh. Príbeh jednej rodiny, jedného vzťahu mamy a dcéry, príbeh o slzách beznádeje i odhodlaní veci meniť.

Za vznikom Školy rodičovstva je aj inšpirácia a príbehy iných mám a dcér, či synov.

A pozorovanie sveta dospelých a ich detí.

Spolupracujeme .... lebo tvoríme komunitu

Áno, tvoríme komunitu, lebo veríme, že viac hláv viac rozumu. V tomto prípade spájame ďalšie skvelé ženy - matky, ktoré sa na záležitosť rodičovstva pozerajú inak. Vnímavo, so záujmom, s priznaním, že nie všetko vedia a chcú konať správne. Lebo to stojí za to! 

Všetky sú výnimočné, skvelé, úprimné, s veľkým srdcom, ochotné a pripravené sa deliť o svoje múdrosti a pravdu.

Pozývame vás do Školy rodičovstva odhaľovať malé i veľké veci.

Ani na rodičovstvo nemusíte byť sami!

Mária Jambrichová

lektor a partnerka Školy rodičovstva

Mária je rodená komunikátorka a prepájateľka ľudí. Po dlhých rokoch si splnila sen a viedla vlastnú materskú škôlku. Deti to je jej svet. Rozumie detskej dušičke nielen preto, že je vyštudovaná psychologička, ale preto, že ich má rada. Zvládla by naraz možno aj tridsať detí naraz ...

Je mamkou 2,5 ročného chlapčeka. Uvedomuje si, že to, čo naše deti prežívajú a ako sa správajú, v prvom rade závisí od rodičov. Treba začať vždy od seba.

Neustále sa pýta a hľadá odpovede na otázky, aký som rodič, v čom sa viem zlepšiť, akými nástrojmi to viem dosiahnuť.

Verí že, rodičovstvo je skutočná veda, krásne umenie a veľká zábava! V Škole rodičovstva sa našla v roli toho, kto vie sprostredkovať príčiny a dôsledky správania sa detí na základe správania sa rodičov.

Vnímavá mama

partner Školy rodičovstva

Projekt je o vnímavom rodičovstve.

Založila ho jedna pozoruhodná mladá dáma, maminka dvoch detí Michaela Huljaková.

Na základe vlastnej skúsenosti a štúdia iných pohľadov na tehotenstvo, pôrod a výchovu detí v malom veku dnes pomáha ostatným rodičom s vytvorením bezpečného a nehodnotiaceho prostredia, plného lásky, rešpektu, prirodzených hraníc a slobody.

A okrem toho vedie podpornú skupinu pre iné mamy, ktoré hľadajú odpovede na otázku, ako byť tou najlepšou mamou pre svoje dieťa či deti. 

So Školou rodičovstva spolupracuje, aby sme spojili "sily" a dodali rodičom tú najkomplexnejšiu podporu.  

Lucia Kazdová

partner Školy rodičovstva

Lucka je mama - podnikateľka. Jej základnou životnou hodnotou je otvorená a úprimná komunikácia.

Priznáva, že v roli mamy, dvoch nádherných bytostí sa dlho necítila dosť pevná. Nesedelo jej aplikovanie zažitých konzervatívnych výchovných metód.
Pracovala na sebe a na tom, aby vyradila zo svojho života mamy porovnávanie s inými rodičmi, fungovanie podľa návykov a zažité vzorce správania a aj toho, čo od nej okolie očakávalo. Našla potom svoju cestu a v roli mamy  sa začala cítiť silná.
Je rozvedená a deti má v striedavej starostlivosti. Otvorená láskavá komunikácia, vytvorenie bezpečného a podnetného prostredia tak vystúpili v jej živote mamy ešte  viac do popredia.
V Škole rodičovstva bude vďačne a s láskou zdieľať svoju cestu rodiča s každým, kto hľadá odpovede a chce spolu s deťmi rásť.

Kontaktujte nás

Zavolajte alebo nám napíšte.

Môžete sa nás opýtať, čo Vás zaujíma alebo si zarezervovať  miesto na niektorej z lekcií

Školy rodičovstva.

Svojou rezerváciou sa stanete súčasťou skupiny, ktorá bude tvoriť nový pohľad a prístup snáď k najkrajšej roly v živote každého jedinca - k roly rodiča.

+421 (0) 905 869 922
info@skolarodicovstva.sk