Koučing pre rodičov

Predstavte si, že máte čarovnú paličku. A môžete ju použiť vždy, keď potrebujete.

Dobrá správa je, že si to nemusíte predstavovať.

Už dnes máte všetko, čo potrebujete k tomu, aby ste svoju rolu rodiča zvládli. Máte vôľu byť tým najlepším rodičom pre svoje deti.

A s určitosťou viem, že svoje deti milujete a chcete, aby mali ten najlepší život, aký môžu mať.

Nie vždy to však ide ako po masle. Dobrá správa je, že dnes máme nástroje, ktoré nám vedia byť nápomocné.

Koučing je nástroj, ktorý Vám bude nápomocný v nachádzaní tým najsprávnejších ciest pri výchove.

 

Čo znamená koučing a koučovacie stretnutie

Pri koučingu ide o rozhovor medzi koučom a koučovaným. 

Koučing je proces, kedy dochádza u koučovaného počas zmysluplného rozhovoru k uvedomeniu podstatného, nájdenie riešenia na záležitosť, ktorá ho zaťažuje.

Zároveň dochádza k rastu sebadôvery a prevzatiu zodpovednosti.

Objaví sa motivácia k akcii, k zmene, naplneniu cieľa. Koučing odstraňuje limity, obmedzenia, ktoré človek nadobudol v minulosti a často nevedome ich používa. Kouč pomôže k ich pomenovaniu.

Pomôže k zmene a k novým postojom.
 
Koučovacie sedenia sú založené na dôvere, diskrétnosti a podpore.

Sú vedené v pozitívnom duchu.

Koučing pomáha k rozvoju schopností a silných stránok, ktoré viete vedome začať používať.

Koučing "nebolí". Práve naopak počas neho dochádza k rastu radosti z poznaného a určeniu priorít.

Koučing pomáha na ceste k vnútornému kľudu, k pohode a pocitu šťastia.

Prvý krok

Keď Vám koučing dáva zmysel, môžete začať. Prvým krokom je dohodnúť si úvodné stretnutie.

Úvodné stretnutie trvá cca 30 minút, je z-dar-ma. Počas neho sa vyjasnia očakávania, pomenuje cieľ.

Je východiskom pre pokračovanie. Všetko prebieha na individuálnom prístupe s rešpektom k Vašim okolnostiam.

Čo môžete pri koučingu očakávať

  • -  nehodnotiaci prístup, nebudeme hodnotiť, či robíte veci dobre alebo zle,
  • -  pôjde o to, aby ste sa na danú situáciu pozreli z rôznych uhlov pohľadu,
  • -  koučing nie je o poskytnutí rád, Vy ste expert na svoj život, na svoje deti,
  • -  otázky, ktoré Vás budú sprevádzať k uvedomeniu a pochopeniu situácií, ktoré sa Vám "dejú",
  • - diskrétnosť, lebo si ceníme Vašu dôveru  a vytvárame priestor, kde môžete hovoriť na rovinu,
  • -  ľudský prístup zameraný do budúcnosti, vieru vo Vaše schopnosti a potenciál.