Pre koho je koučing najvhodnejší
 
pre všetkých, ktorí chcú "niečo" urobiť, zmeniť, nájsť
pre všetkých, ktorí potrebujú "objaviť" cieľ, poslanie
pre tých, ktorí pracujú s ľuďmi a chcú s nimi spolu-pracovať
pre rodičov, ktorí chcú svoje deti vychovávať v pohode a v radosti
pre všetkých, ktorí si chcú vychutnávať život a chcú odhaliť spôsob ako
Aký prínos môžete predpokladať
 
sedenia sú založené na dôvere, diskrétnosti a podpore
sú vedené v pozitívnom duchu
zamerané na hľadanie cieľa, definovanie možností a hľadanie riešení
pri koučingu budeme pracovať rôznymi metódami, ktoré môžete neskôr využívať aj Vy
ukazuje sa, že po čase (cca po 4-5 sedeniach) si viete klásť podobné otázky, aké Vám kládol kouč
koučing Vám vie ukázať aké sú Vaše schopnosti, rozvíjať silné stránky
môžete zabrániť, aby sa Vám niektoré situácie opakovali, viete nájsť na ne riešenie
Čo ešte môžete očakávať
 
nehodnotiaci prístup, nebudem hodnotiť, či robíte veci dobre alebo zle
pôjde o to, aby som Vás nasmerovala pozrieť sa na danú situáciu z rôznych uhlov pohľadu
neposkytujem rady, Vy ste expert na svoj život
budem Vám klásť otázky, ktoré Vás budú sprevádzať k uvedomeniu a pochopeniu situácií, ktoré sa Vám "dejú"
ľudský prístup zameraný do budúcnosti, vieru vo Vaše schopnosti a potenciál
O čom to nebude
 
nebudem preberať Vašu zodpovednosť k "akcii"
nebudem dávať rady a odporúčania
neposkytujem univerzálny návod ako riešiť všetky situácie
nebudem sa hrabať v minulosti
Čo musí spĺňať kouč
 
Kouč k tomu, aby mohol poskytovať svoje služby kouča, musí získať potrebnú kvalifikáciu. Moje vzdelanie kouča prebiehalo v Koučinkcentre v Prahe a v Brne. Neskôr potvrdené certifikáciou kouča ACC podľa ICF. Kurzy boli veľmi zaujímavé, obohacujúce ale aj náročné. Prebiehali niekoľko mesiacov, na záver končili skúškou potvrdzujúcou zručnosti a kompetencie kouča podľa ICF  (Medzinárodná asociácia koučov). A viete čo bolo na tom najlepšie? Sama som počas výuky bola v roli kouča i koučovaného. Spoznala som, ako koučing funguje, kedy pomáha. Tu prikladám moje certifikáty. A moje vzdelávanie kouča stále pokračuje ... A zrejme nikdy neskončí :-).

Som členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO). Organizácia združuje v rámci Slovenska koučov. Navzájom sa podporujeme, vzdelávame a rozvíjame. Je dobré mať okolo seba ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty.
Certifikát Akreditovaný kouč
Rekvalifikácia kouča
Tímový koučing
Certifikát ACC (ICF)
Aká je cena za koučing
 
Cena za koučing je stanovená dohodou. Cena závisí od počtu objednaných sedení, od miesta stretnutia (či prídete Vy za mnou alebo opačne). Všetko si dohodneme na úvodnom stretnutí. Úvodné stretnutie v trvaní ca 30 minút je zdarma. Už počas neho si môžete koučing "vyskúšať".

Na prvé platené stretnutie sa vzťahuje záruka spokojnosti. Ak nebudete spokojný s koučingom, svoje peniaze dostanete späť.