Vzdelávanie pre rodičov

Záleží nám, aby sme Vám odovzdávali informácie, ktoré Vám budú užitočné a ktoré budú mať v sebe tú vzácnu schopnosť, zlepšiť Vám život.

Zdieľame to, čo samy používame a čo vieme, že môže fungovať aj Vám.

Zdieľame zákony a pravidlá leadershipu, ktoré budú fungovať aj v našich rodinách.

Pozývame Vás do virtuálnej triedy Školy rodičovstva.

Ak chceme ľudí a deti nevynímajúc viesť, musíme sa naučiť viesť najprv samých seba.

Leadership v rodinách

Schopnosť viesť deti znamená, že naučíme deti rozvíjať pravdu o svete, o iných a o sebe samých.

Naučíme ich premýšľať tak, ako by to chcel zdravý rozum.

Komunikácia je najdôležitejší nástroj, ktorý máme.

Komunikovať neznamená len hovoriť. Komunikácia znamená byť schopný aj načúvať.

Zostať v tichu, keď k nám ten druhý rozpráva.

Výsledkom takejto komunikácie je dohoda. Nie zabuchnuté dvere a slzy na krajíčku.

Webinár: Účinné a zázračné otvorené otázky

 

O čom hovoríme?

 • o tom, prečo je dobrý nápad naučiť sa klásť otvorené otázky
 • o tom, aký vplyv má "dobrá" otvorená otázka na našu myseľ
 • o tom, ako vieme pri deťoch používaním otvorených otázok naštartovať jedinečnosť a podporiť talent
 • o tom, čo všetko môžeme práve týmto prístupom u detí rozvíjať
 • pozrieme sa na sféry použitia a ako pracovať s odpoveďami na naše otázky
 • preskúmame silu ticha, ako nástroja na budovanie rešpektu a úcty k dieťaťu
 • a v neposlednom rade ide o rozvoj rodiča ako podporujúceho a inšpiratívneho lídra rodiny.

Cena záznamu z webinára: 15,00 eur (s DPH) 

 

O čom je vzdelávanie v Škole rodičovstva

 

O rozvoji rodiča ako lídra pre svoje deti...

 

 • odovzdávame nástroje leadershipu rodičom | i nerodičom, lebo im chceme  pomáhať a inšpirovať ich
 • rozoberáme kľúče k efektívnemu rodičovstvu a čo je dobré sa naučiť
 • prinášame praktické techniky, ktorá pomáhajú začať komunikovať s ľuďmi tak, aby ste sa rozprávali zmysluplne, s porozumením a mali z komunikácie výsledky 
 • podporíme vás, aby ste si urobili audit svojich postojov k rodičovstvu a budovaniu vzťahov
 • v rámci podpory rodičovstva vám ukážeme ako  pristupovať k zmene u seba i u iných
 • rozprávame sa o situáciách, ktoré sa nám | i vám pri výchove dejú a prečo tomu tak je
 • ideme do podstaty komunikácie a toho ako sa v rodine s deťmi i partnerom či ostatnými členmi rodiny rozprávať
 • v Škole rodičovstva budujeme komunitu rodičov, ktorí chcú rodičovstvo robiť s nadhľadom
 • lebo to stojí za to, aby sme naši deti naučili rozumieť tomuto svetu
 • keď porozumejú, budú mať silu a poznanie, ako svet zmeniť k lepšiemu miestu.