ROZHOVORY

Pri tomto nástroji rozoberieme kľúčové prvky správnej komunikácie.

Dozviete sa, že rozhovory sú priestorom na učenie dieťaťa i rodiča. Pomenujeme základné postoje, ktorými sa riadi rodič líder.

A tiež porozprávame o tom, ako byť dobrý rozprávač príbehov pre svoje dieťa.

A možno Vás aj prekvapíme tým, že správna komunikácia je aj o schopnosti načúvať.

RODINNÉ PORADY

Pri tomto nástroji si ukážeme, ako stvoriť v rodine jeden užitočný zvyk. Zvyk mať rodinné porady.

Dávajú priestor každému z rodiny.

Počas nich sa veľa dozvieme. Vytvárame priestor na riešenie situácií, ktorým ako rodina čelíme. A nemusíme vždy riešiť, môžeme mnohým záležitostiam preventívne predchádzať.

Na tomto nástroji je zaujímavé to, že si pomenujete, ako porady v rodine budú vyzerať práve u Vás.

Tak, aby sedeli kultúre Vašej rodiny, tradíciám a hodnotám.

ZVLÁDANIE KONFLIKTOV a EMÓCIÍ

Aj v našom živote bolo nespočetne veľa situácií, ktoré boli v svojej podstate konfliktom. Boli to situácie, ktoré sprevádzali rôzne emócie a nie všetky boli príjemné. Takto to už v živote chodí.

Pozrieme sa na to, ako konfliktom predchádzať. Pozrieme sa na emócie, odkiaľ sa berú, ako ich vieme riadiť, k čomu nám vedia byť nápomocné.

A otvorene pomenujeme stavy, za ktoré by sme si nedali medailu víťaza. A naučíme sa, ako s nimi pracovať. Ako pracovať sami so sebou.

A keď to zvládneme, vieme to naučiť aj naše deti. A to je, priatelia, veľká vec.

Zvládať konflikty a emócie!

PLÁN DŇA

Do našich životov patrí bez diskusie premenná s názvom "čas". Každý máme rovnako dlhý čas, rozdiel bude v kvalite, akou každý deň, týždeň, rok prežijeme.

Pozrieme sa na to, ako vieme plánovať. Ako na vyrušenia, zacyklenia, stavy, keď sa nám nič nechce.

Tu dostanete priatelia návod, ako plánovať čas. A nielen to. Porozumiete aj tomu, ako je to s ničnerobením a ako sa s ním spriateliť.

SEBAHODNOTA A PENIAZE

Poďme urobiť niečo s tým, aby sme sa vedeli "predať". Znie to možno odstrašujúco, ale my to uchopíme správne. Zmysluplne, život-meniaco.

Naučíte sa, ako hľadať silné stránky u seba i u svojich detí. Budeme hovoriť o chybe ako o zdroji učenia a pozrieme sa na ostatné rušiče nášho seba-vedomia.

No a zastavíme sa pri peniazoch. Tých materiálnych, ktoré tiež patria do našich životov. A pozrieme sa hlavne na vzťah, ktorý k nim máme a ako práve tento vzťah ovplyvňuje aj ostatné stránky nášho života.