Dovoľte, aby som sa viac predstavila

Som dcérou svojich rodičov. Prežila som detstvo v minulom režime. Vyrastala s mamou a bratom. Aj u starých rodičov. Neskôr išla študovať do Banskej Bystrici. Ako to už býva, prešla som mnohými zlyhania a pádmi aj úspechmi. Po štúdiách prišlo prvé zamestnanie, vydala som sa a stala matkou. Viem, čo je to zúfalstvo, radosť i šťastie. Som taký večný hľadač šťastia. 

Náhoda, osud, plán chceli, aby som narazila na koučing. Vyštudovala som koučing v koučovskej škole v Prahe a stala som sa certifikovanou koučkou ICF.  Koučing mi dal schopnosť záležitosti (no dobre problémy) v mojom živote riešiť. Vrátil ma k zdravému rozumu. A tak sa stalo, že koučing sa stal mojou vášňou. Lebo fungoval. A naozaj ma veľmi baví poskytovať ho iným. Myslím, že keď niečo funguje, tak vás to baví zdieľať.

Počas práce ako kouč manažérov a práce ako manažér tímov som si uvedomila, že manažéri často krát zvládajú svoje pracovné pozície, ale pokiaľ nevedia zvládnuť svoju rolu rodiča a nájsť cestu k svojim deťom, nie sú spokojní a šťastní.

Založením Školy rodičovstva prinášam rodičom svoje osobné skúsenosti, poznatky z neurovied, praktické pohľady na vzťahy v rodinách a k deťom, ale najmä koučovský princíp do výchovy detí cez pochopenie vlastných postojov a vnímanie sveta.

V neposlednom rade je za Školou rodičovstva, ostatne ako za všetkým okolo nás, príbeh. Príbeh jednej rodiny, jedného vzťahu mamy a dcéry, príbeh o slzách beznádeje i odhodlaní veci meniť. 

Za vznikom Školy rodičovstva je aj inšpirácia a príbehy iných mám a dcér, či synov.

A pozorovanie sveta dospelých a ich detí.